PaulEffting, Coachen en Trainen

Coachen en trainen

Paul Effting is hier heel duidelijk in: Derden krijgen niets te horen, behalve wanneer dat van te voren met opdrachtgever čn klant is afgesproken. Elke rapportage wordt vooraf met de gecoachte doorgesproken. Deze heeft ten alle tijde het recht alsnog zijn medewerking aan deze rapportage te weigeren. Er vindt dan geen rapportage plaats.

Op de factuur komt te staan:

1. omschrijving: advisering ….(naam van de betrokkene)

2. data waarop de gesprekken hebben plaatsgevonden

3. aantal uren

4. eventuele extra diensten (boeken, reiskosten e.d.)

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?

Gedragstherapie, provocatieve therapie, Rationele Emotieve Therapie (RET), de leerstijlen van Kolb, MBTI (gecertificeerd), psychodramatechnieken, theorien van Hersley & Blanchard, Bennis, Sprenger, Reddin, Watzlawick, Goldratt, e.d.

Paul is zeker geen zwever. Methoden die geen grondslag vinden in de wetenschap zijn bij hem taboe. Zaken moeten (be)grijpbaar zijn.

 Zijn motto “Zweven doe je door gebrek aan gewicht”

Van welke methoden maakt Paul Effting gebruik?

Meester Spoermekerlaan 66, 5237 JZ ’s-Hertogenbosch. Op verzoek kunnen, tegen meerkosten, elders.

Waar vindt de coaching plaats?

Dankzij de brede ervaring van Paul Effting op alle niveaus, is het opleidingsniveau niet belangrijk. Iedereen kan met de coaching voordeel opdoen, ongeacht of je een opleiding VMBO of WO hebt.

Welk opleidingsniveau is er nodig?

Coaching is niet aan te raden indien betrokkene medicijnen gebruikt ter onderdrukking van stemmingen (Psychofarmaca). In dit geval is vooraf consultatie van behandelaar noodzakelijk.

Wanneer is deelname aan coaching niet aan te raden?

Indien er tijdens de coaching literatuur wordt aanbevolen zal deze literatuur meestal, tegen kostprijs, direct meegegeven worden.

Welke literatuur wordt er o.a. gebruikt?

Veel gestelde vragen

Er is niet voorzien in een certificaat.

Krijg ik na deelname een certificaat?

Coaching kost € 200,- per uur.
Deze prijs is exclusief 19% BTW.
Voor reizen wordt € 1,- per kilometer gerekend.

Er wordt geen reistijd berekend.

Boeken en literatuur worden tegen kostprijs doorberekend.

Wat kost coaching?

Paul Effting is nog op drie andere gebieden actief:

1. Trainingen op het gebied van leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit

2. Lezingen: uitdagende lezingen voor mensen die eens een ander geluid willen horen op het hele gebied van HRM

3. Werkschrift “Een baan, een baas”, handleiding voor professioneel leidingontvangen.

Levert Paul Effting nog andere producten / diensten?

Het BTW nummer is:                    NL0099.20.912.B.01.

Kamer van koophandel Tiel:        11022130

Rabobank rekening:                     37.43.75.771

Bedrijfsgegevens:

Voor het maken van een test is een inlogcode nodig. Deze kunt u krijgen door een e-mail te sturen naar Paul Effting of te bellen: 0646007536

Bij de MBTI® test, geeft Paul Effting géén uitslagen aan mensen die hij niet persoonlijk heeft gezien. Concreet betekent dit dat u naast deze test nog een gesprek zult hebben om de uitslag te bespreken (beroepsethiek).

De kosten van het maken van de MBTI® test, inclusief rapportage en documentatie bedragen € 250,- excl. 19% BTW.

De andere testen zijn gratis te maken. U krijgt, nadat u de test ingevuld heeft, per e-mail de uitslag en verwijzingen naar literatuur en internet waar u meer over het onderwerp kunt vinden.

Hoe kan ik een test maken?

Coachen is een probleemgerichte methode. U kunt verwachten dat u een oplossing vindt voor het door u ingebrachte probleem. Het kan zijn dat u het advies krijgt aanvullende training te volgen om uw competenties te verbeteren.

Lost coachen alles op?

· “Ik heb feedback gekregen in een functioneringsgesprek en ik kan er niets mee”

· Reorganisatie

· Implementatie van veranderingen / weerstand

· Functiewijziging

· Al dan niet vrijwillig ontslag of overplaatsing

· Promotie

· Tegen jezelf (en je eigen grenzen) oplopen

· Geblokkeerde loopbaan

· Conflicten

· Samenwerkingsproblemen

· Overspannenheid, stress

· Onvoldoende persoonlijke performance

· Te weinig profileren van jezelf

· Carričre- en levensoriëntatie

· Communicatie & beďnvloeden

· Oplopen tegen de “beperk geschiktheid” van je baas

Met welke onderwerpen kun je bij Paul Effting terecht?