PaulEffting, Coachen en Trainen

Coachen en trainen

Onderzoek

Telefoon: (055) 555 55 55

Fax: (055) 555 55 55

E-mail: iemand@example.com

In september 2010 start ons bureau een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de interactie tussen leidinggevenden en leidingontvangenden. Wat gebeurt er tussen de twee partijen? Hoe wordt de interactie be´nvloed door met name de organisatie? Welke macht wordt er uitgeoefend en door wie?

Doel is een aanzet te geven de bronnen op te sporen die een effectieve en professionele relatie in de weg staan. Vanuit deze inventaris zal er onderzocht worden welke interventies (b.v. training) de relatie tussen leidinggevende / leidingontvangende kunnen verbeteren.

Rond eind mei 2011 zal het onderzoek afgerond worden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een student aan de Universiteit van Utrecht / USBO / OCM (Organisatie Cultuur en Management)

Ons adres: